PŘIPRAVUJEME

Vážení sportovní přátelé,
jsme společnost povolená Českou lékařskou komorou
a Krajským úřadem - odborem zdravotnictví k poskytování zdravotnických služeb a organizace schválená Krajskou hygienickou stanicí.
Jako dlouholeté pracovnice v oblasti sportovní medicíny
v Plzni pociťujeme již delší dobu naléhavou potřebu vybudování střediska komplexní péče o sportující veřejnost. Toto centrum by mělo odpovídat současné úrovni sportu v Plzni a plzeňském kraji a mělo by splňovat potřeby sportovců na úrovni současných vědeckých poznatků.
Za tímto účelem jsme založili s.r.o., jehož cílem je zajišťování zdravotní péče o široký okruh sportovců všech úrovní výkonnosti.

Aktuality

© 2015 Všechna práva vyhrazena.